Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri

IČOFirma
Tibor Ferencei
Eva Kováčová
Vladimír Červeňák
Stanislav Novák
Tomáš Patka
Peter Uhrovič