Národné účty

KódNárodný účetPočet subjektov
14100Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri825146
11002Súkromné nefinančné korporácie167982
15000Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam56216
11003Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou34297
13130Miestna samospráva7673
11001Verejné nefinančné korporácie2175
13110Ústredná štátna správa1883
12402Súkromné finančné pomocné inštitúcie576
12302Súkromní ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov492
12403Finančné pomocné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou172
12303Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov pod zahraničnou kontrolou105
12503Poisťovacie korporácie a penzijné fondy pod zahraničnou kontrolou45
12203Ostatné finančné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou39
22000Ostatné medzinárodné inštitúcie36
21200Inštitúcie EÚ33
12202Súkromné ostatné finančné inštitúcie25
12502Súkromné poisťovacie korporácie a penzijné fondy20
13140Fondy sociálneho zabezpečenia15
12401Verejné finančné pomocné inštitúcie6
12201Verejné ostatné finančné inštitúcie6
12301Verejní ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov2
12100Národná banka Slovenska1