Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri

IČOFirma
Radovan Ferenc, súdny exekútor
Ing. Štefan Varga, súdny exekútor
JUDr. Juraj Franta, súdny exekútor
Mgr. Libor Samec - Súdny exekútor Galanta
Miroslav Okres
Jaroslav Okresa - Zempra služby
Peter Okresa
Patrik Okres
René Okres
Veronika Okresová - salón VERA
MUDr. Viera Okresová, stomatológia
Štefan Okresa - IN - stav
Jana Okresová
Ing. Milan Turek projekcia pozemných stavieb
Martin Faklen
Jaroslav Herpay SERVIS CHLADENIA
Dušan Grgula
Katarína Šimonovičová
Attila Varga
Eduard Halmo