Verejné ostatné finančné inštitúcie

IČOFirma
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Konsolidačná banka Bratislava, štátny peňažný ústav
Poštová banka, a.s.
Dopravná banka, akciová spoločnosť v konkurze
Slovenská sporiteľňa, a. s. Prievidza
Slovenská sporiteľňa, a. s. Považská Bystrica