Súkromné nefinančné korporácie

IČOFirma
Družstvo Agrokombinát Humenné v konk.
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci
SLOVART a.s. Bratislava v konkurze
TECHNOPOL, a.s.
MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin
Poľnohospodárske družstvo
Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej
Poľnohospodárske družstvo Šarovce
Východoslovenské strojárne a.s.
HPK engineerin a.s.
VUKOV Prešov, a.s. v konkurze
Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre výstavbu a správu garáží
Roľnícke družstvo Vavrečka -Ťapešovo
Tatrafrukt a.s.
Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin
Agropodnik v likvid.
ACHP Levice a.s.
Poĺnohospodárske družstvo Pohorelá
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Piľsko so sídlom v Mutnom
Poľnohospodárske družstvo v Seni
Strana: 1 2 3 4 5 > >>